D-Artemis informationsmøde – din vej til EU-midler

Hermed har vi fornøjelsen at invitere dig til et Informationsmøde & ”Brokerage Event” d. 26. februar 2009 hos DI ITEK i Industriens Hus, Rådhuspladsen.

Danmark har en gruppe virksomheder, som arbejder meget aktivt med “System-on-Chip”,”Indlejrede Systemer”, “Embedded Computing”, “Pervasive Computing” etc., der alle beskæftiger sig med samme sag – nemlig at indbygge øget funktionalitet (Intelligens) i produkter og processer via elektronik og software. EU-systemet er gennem de senere år blevet opmærksom på betydningen af dette område, og man har derfor på europæisk plan taget skridt til en dedikeret indsats med initiativet ARTEMIS.

For at komme i indgreb med dette initiativ har DI ITEK, med støtte fra VTU-ministeriet, etableret D-Artemis projektet (Dansk Artemis), som har til formål at samle alle danske aktører fra domænet til en koordineret indsats. Projektet løber frem til 30.juni 2009, og hensigten er at opnå en øget dansk deltagelse i de tunge – og relevante – projekter, som kan give adgang til de store midler, der er øremærket til ARTEMIS-området (ca. 2,5 mia EUR).

D-Artemis konsortiet rummer alle de væsentlige danske aktører inden for domænet, nemlig: Alexandra Instituttet, Netværket DaNES samt universiteterne SDU/MCI, AAU/CISS, DTU/IMM samt AU/Daimi.

Ved et møde i Bruxelles d. 13./14. januar blev der taget indledende skridt til ca. 20 projekter, som alle i større eller mindre omfang søger deltagere – specielt SME’er. Målet med mødet er dels at drøfte resultaterne af disse foreløbige initiativer med deltagelse af danske ARTEMIS-interessenter og dels at sikre dansk deltagelse i det 2. ”Call”, som ventes publiceret netop denne dato.

Der er således afsat tid til at se på de projektoplæg, som deltagerne meget gerne må medbringe, og som er beskrevet på dette web-site: https://www.artemisia-association.org/brokerage2009_networking.

Deltageren bør være den politisk/økonomisk/teknisk ansvarlige for virksomhedens produktportefølje. Mødet er vederlagsfrit for inviterede deltagere – eller en substitut valgt af virksomheden. Henvendelser i relation til denne invitation kan rettes til undertegnede – gerne via e-mail (jzn@di.dk). Det vil være en hjælp, hvis interesserede i at deltage med en poster-præsentation melder retur herom snarest – og helst senest d. 15. februar – gerne via e-mail.

Tilmeld dig informationsmødet her.