Nyt fra bloggen: PowerLine positioning

Idéen om “PowerLine positioning”, blev først præsenteret i 2006 ved UbiComp konferencen. Grundtanken bag går ud på at man ved hjælp af bygningers eksisterende ledningsnet kan lokalisere folk ved at sende et signal fra den ene ende af bygningen til den anden. Dette er især brugbart til fremtidens intelligente hjem, hvor lyset tændes og slukkes alt afhængig af hvor der er mennesker. Det nyeste inden for denne udvikling er at man nu kun behøver at koble én såkaldt injector til ledningsnettet.