Reportage fra temadag om Intelligente Tekstiler

KomIalt afholdt onsdag 17. december 2008 en temadag om intelligente tekstiler i samarbejde med TEKO – Videncenter for Intelligente Tekstiler. Der var lidt over 30 deltagere – en god blanding af virksomheder, forskere og studerende, hvilket skabte en interessant debat. Temadagens program havde bl.a. tre præsentationer med forskellige vinkler på intelligente tekstiler:

Introduktion til intelligente tekstiler

Anne-Louise Degn Hansen fra TEKO – Videncenter for Intelligente Tekstiler gav en overordnet introduktion til intelligente tekstiler med mange eksempler:

 • Tekstile kontrolpaneler til f.eks. musikafspillere og tøj med indbygget lyd
 • Tekstile ledninger og garner samt ledende elastikker, som afgiver varme, så kroppen holdes varm
 • Opladning af tekstiler via solceller
 • Lysdisplays på tøj med fx LEDs, så cyklister m.fl. kan ses i mørke
 • Dragter til motorcyklister med integreret airbag på bagsiden, som pustes op ved fald
 • Til brug i sundhedssektoren: Tekstiler med sensorer, som kan måle f.eks. puls, blodtryk, svedproduktion og EKG/hjertefrekvens

Anne-Louise Degn Hansen opridsede desuden en række udfordringer ved udvikling af intelligente tekstiler til tøj: vægt, fleksibilitet, holdbarhed, størrelse, komfort, vaskbarhed, tørretumbling og ikke mindst pris.

Eksperimentelle studier med strikkede tekstiler

Anna Persson, ph.D-studerende på Tekstilhögskolan i Borås ved Gøteborg, fortalte om sine eksperimentielle studier i visuel og taktil interaktion med intelligente strikkede tekstiler.

Anna Persson præsenterede fotos fra sine forsøg, som viste, hvordan forskellige strikkede tekstiler med indvævet ledende metaltråd reagerede ved forskellige former for interaktion: varme, berøring, signaler fra en mobiltelefon eller kommunikation med andre tekstiler i bevægelse bevirkede, at de strikkede tekstiler ændrede struktur eller farve.

Forsøgene gav stof til refleksion over andre mulige funktionaliteter og anvendelsesområder.

Intelligente tekstiler i praksis

Torben Schaltz fra virksomheden Ohmatex i Århus, som bl.a. arbejder med indkapsling af mikroelektronik i tekstiler, præsenterede forskellige projekter, som Ohmatex har været involveret i. Til eksempel:

 • Udvikling af en brandmandsjakke for VIKING life-saving equipment, som måler temperaturen inde i jakken og uden for jakken via påsyede silicone-labels, som blinker, hvis temperaturen bliver for høj.
 • Udvikling af sporbare presenninger til flygtningelejre. Presenningerne lyser op, når de vises på satellitfotos.

Desuden har Ohmatex været med i diverse EU-projektansøgninger vedrørende intelligente tekstiler.

Torben Schaltz opridsede til slut en række temaer han forudser vil blive de næste trends inden for udvikling af intelligente tekstiler: De Olympiske Lege i 2012, den aldrende befolkning, udstyr til NASA og projekter inden for EU’s 7. rammeprogram.

Resutater fra temadagen

Efter oplæggene fulgte en debat i plenum på foranledning af KomIalt, hvor deltagerne bidrog med forslag til en række centrale temaer vedrørende intelligente tekstiler:


Udviklingsperspektiver:

 • Tekstiler, som kan diagnosticere
 • Behov for brugerinddragelse
 • Funktionalitet, som fører til adfærdsændring

Udfordringer:

 • At gøre brugerne klar til at modtage ny teknologi
 • Traditioner

Ønsker til satsning på området:

 • Behov for forskning ved f.eks. indførelse af nye uddannelser
 • Brug i sundhedsvæsenet – f.eks. til forebyggelse af sygdomme
 • Fora til udveksling af erfaringer til brug i udviklingen af intelligente tekstiler

KomIalt vil lægge op til et opfølgningsmøde for interesserede i det nye år, hvor svarene kan diskuteres mere indgående og give mulighed for opstart af spændende projekter.